ดินสอ ELFEN 2002 HB

ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รหัสสินค้า :

02-0001-211


หน่วย : กล่อง

Description

  • ดินสีไม้ด้ามยาวพร้อมยางลบ
  • บรรจุ 12ด้าม/กล่อง
  • ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%