เครื่องเย็บกระดาษ ตราม้า HD-1224

ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รหัสสินค้า :

55-0001-065


หน่วย :

Description

  • ใช้ลวดเย็บ No.23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15, 23/17, 23/20, 23/24
  • บรรจุลวดเย็บได้ 2 แถว (50-100 เข็ม)
  • เย็บได้หนา 240 แผ่น (55แกรม)