เครื่องเย็บกระดาษ ตราม้า HD-45R

ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รหัสสินค้า :

55-0001-169


หน่วย : เครื่อง

Description

  • ใช้ลวดเย็บ No.3 (24/6) , No.35 (26/6)
  • บรรจุลวดเย็บได้ 2 แถว (50-100 เข็ม)
  • เย็บได้หนา 17 แผ่น (80แกรม)