เครื่องเย็บกระดาษ MAX HD-12N/24

ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รหัสสินค้า :

55-0001-029


หน่วย : เครื่อง

Description

  • ใช้ลวดเย็บ No.1213, 1215, 1217, 1220, 1224
  • บรรจุลวดเย็บได้ 2 แถว (50-100 เข็ม)
  • เย็บได้หนา 120-250 แผ่น (80แกรม)