เครื่องเย็บกระดาษ MAX HD-88R

ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รหัสสินค้า :

55-0001-012


หน่วย :

Description

  • ใช้ลวดเย็บ No.8-1M , No.8-5M
  • บรรจุลวดเย็บได้ 2 แถว (50-100 เข็ม)
  • เย็บได้หนา 25 แผ่น (80แกรม)