CART

🎉 3 โปรกับสินค้า "นานมี/ตราม้า/MAX" รับฟรี Gift Voucher KFC มูลค่า 100 บาท จำนวน 1 ใบ 🎉

SS Fortunetrade

🎉 3 โปรกับสินค้า "นานมี/ตราม้า/MAX" รับฟรี Gift Voucher KFC มูลค่า 100 บาท จำนวน 1 ใบ 🎉
🔸 สะสมยอดสั่งซื้อได้ตั้งแต่ 1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 63
🔸 ระยะเวลาในการแลก Gift Voucher : 1 ต.ค. 63 – 31 ม.ค. 64 หรือจนกว่าของแถมจะหมด
#โปรที่1 แฟ้มก้านยกตราม้า 4 รุ่นร่วมรายการ
👉🏻 ดูสินค้าที่ร่วมรายการ คลิ๊กเลย >> https://bit.ly/38NrJxq
#โปรที่2 เมื่อซื้อสินค้านานมีทุกรายการ และ/หรือ สินค้าตราม้าที่ร่วมรายการครบ 1,500 บาท
👉🏻 ดูสินค้าที่ร่วมรายการ คลิ๊กเลย >> https://bit.ly/2MlqBth
#โปรที่3 เมื่อซื้อสินค้าสินค้าแบรนด์ “MAX” ครบ 2,900 บาท
👉🏻 ดูสินค้าที่ร่วมรายการ คลิ๊กเลย >> https://bit.ly/3o1INWG
🔹 เงื่อนไขในการแลก Gift Voucher KFC มูลค่า 100 บาท
• สามารถสะสมยอดสั่งซื้อสินค้าที่ร่วมรายการได้ โดยวันที่บิลอยู่ระหว่าง 1 ต.ค. 63 – 30 ธ.ค. 63
• บิลที่แจ้งแลกบัตรกำนัลจะต้องเป็นบิลที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น
🔹 วิธีการแลก Gift Voucher KFC มูลค่า 100 บาท
ระบุรายละเอียด ดังนี้
• เลขที่บิล
• ยอดสั่งซื้อสินค้าที่ร่วมรายการแต่ละบิล
• ชื่อ-เบอร์โทร-บริษัทฯ
ส่งมาที่ Line : @ssfortuntrade ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 – 31 ม.ค. 64 คลิ๊กเลย >> https://lin.ee/4KzRSDx