ตะกร้าสินค้า

S.S. Fortune Trade
ผู้จัดจำหน่ายสินค้า

  • เครื่องใช้สำนักงาน
  • เครื่องเขียน
  • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  • วัสดุสำนักงาน
  • ผลิตภัณฑ์แม่บ้าน ฯลฯ
  • อุปกรณ์สำนักงาน

จัดส่งฟรีในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

จากการดำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี บริษัท เอส.เอส.ฟอร์จูนเทรด จำกัด จึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องเขียน วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ในแคนทีน เครื่องมือช่าง และอื่นๆอีกมากมาย ปัจจุบันทางบริษัทฯ สามารถจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ โดยขนส่งที่ทางบริษัทฯเลือกใช้ มีทั้งจัดส่งโดยขนส่งของทางบริษัทฯ และบริษัทขนส่งโลจิสติกส์ที่มีมาตรฐาน เช่น ไปรษณีย์ไทย Flash Express Kerry Express ฯลฯ อีกทั้งให้คำปรึษากับลูกค้าเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า เพื่อช่วยลูกค้าเลือกขนส่งที่เหมาะสม ทั้งเรื่องระยะเวลาการจัดส่งและค่าบริการ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าตามปัจจัยต่างๆ มากที่สุด

วิสัยทัศน์ - To be your one-stop shop for everything in office

เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถจัดซื้อสินค้าได้ครบถ้วนในที่เดียว บริษัท เอส.เอส.ฟอร์จูนเทรด จำกัด สามารถจัดหาสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการได้ครบทุกอย่าง ทุกประเภท โดยสินค้าและบริการพิเศษอื่นๆที่อยู่นอกเหนือจากสินค้าที่จำหน่ายอยู่ในหนังสือแคตตาล็อก และบนหน้าเว็บไซต์ หากลูกค้าต้องการ ทางบริษัทฯสามารถช่วยจัดหาสินค้าและบริการเพิ่มเติมได้ทุกสิ่งที่ทางลูกค้าต้องการได้ในราคาประหยัดที่สุด

ภารกิจ/พันธกิจของเรา - “ความพึงพอใจของคุณ คือ ความสำเร็จของเรา”

ด้วยระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐาน และการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบริการดูแลลูกค้าอย่างเอาใจใส่และซื่อสัตย์ ซึ่งทางบริษัทฯได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง จึงทำให้บริษัท เอส.เอส.ฟอร์จูนเทรด จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำ หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษาชื่อดัง และองค์กรอื่นๆอีกมากมายมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ทางบริษัทฯยังให้ความสำคัญกับ Corporate Social Responsibility (CSR) ที่ดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ปัจจุบัน บริษัท เอส.เอส.ฟอร์นเทรด จำกัด ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการลูกค้าให้ดีที่สุดและครบทุกด้าน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด เพราะ “ความพึงพอใจของคุณ คือ ความสำเร็จของเรา”

สินค้าดี มีคุณภาพ คุ้มค่า คุ้มราคา บริการมืออาชีพ